Wie zijn wij

Bestuur

vlnr: Theo Hofman, Gerrit Lam, Martha van der Laan, Ale Bok, Kees Poiesz

Voorzitter: Ale Bok, IJsbrechtum (voor motivatie: zie commissie sponsoring)

Vice-voorzitter: Kees Poiesz, Sneek (voor motivatie: zie commissie sponsoring)

Secretaris: Martha van der Laan, Sneek
Motivatie: Door de jaren heen heb ik veel dierbaren met kanker gezien, soms met een lange periode van ziek zijn. Ook op het moment dat de ziekte even op de achtergrond was of we het gevoel hadden dat de kanker weg was, kwam de onzekerheid bij ieder pijntje weer om de hoek kijken. Leven van onderzoek naar onderzoek, van controle naar controle. Als je eenmaal de diagnose kanker gehad hebt, laat het je heel moeilijk los. Door mij in te zetten voor de SamenLoop voor Hoop in Sneek/Sudwest-Fryslan hoop ik mijn steentje bij te dragen om deze vreselijke ziekte de wereld uit te krijgen.

Penningmeesters:

Gerrit Lam, Scharnegoutum
Motivatie: Graag zet ik mij in voor vrijwilligerswerk. Met dit doel, dit team, deze deelnemers en vele andere meewerkende betrokkenen geeft het enorm veel energie! Met z’n allen gaan we er voor om er een fantastisch evenement van te maken. KWF en wíj hebben dat nodig...!

Theo Hofman,Scharnegoutum
Motivatie: Een bijdrage leveren aan iets belangrijks als kankerbestrijding is een kleine moeite als je je realiseert hoe belangrijk het is. Het is ook erg stimulerend om meegenomen te worden in het enthousiasme van deze club van vrijwilligers.

Email: sneek@samenloopsneek-swf.nl


Commissie Teamwerving

Voorzitter: Cindy de Vries-Neyens, Sneek
Beroep: Hoofd financiën interne zaken en sales.

Motivatie: Door zelf ondervonden te hebben wat deze ziekte inhoudt en omdat ik diverse dierbaren heb zien strijden en verloren heb ben ik zeer gemotiveerd om me in te zetten voor de SamenLoop voor Hoop.

Email: cindyneyens@yahoo.com

Commissieleden:
Riekje Kok, Sneek
Nanny van Aalderen, Sneek
Monique Wijker-Schilt, Sneek


Commissie Eregasten

Voorzitter: Ellen Bouius, Sneek
Beroep: administratief medewerkster

Motivatie: 6 jaar geleden ben ik door de KWF benaderd om wijkhoofd te worden voor de jaarlijkse collecte. Mijn zus had toen net te horen gekregen dat zij borstkanker had en was mijn antwoord direct: Ja!. Na de Samenloop in Harderwijk in 2014 te hebben bezocht wist ik het zeker, dit fantastische evenement moest ook in Sneek-SWF gehouden worden.

Email: eregasten@samenloopsneek-swf.nl

Commissieleden:
Saskia Zandstra, Sneek
Heleen Bootsma, Sneek
Yvon Hoekstra, Sneek
Corrie de Boer, Sneek
Ineke van Solkema, Sneek


Commissie Ceremoniën

Voorzitter: Irene Walda, Sneek
Beroep: Adjunct-directeur en Intern begeleider Thomas van Aquinoschool

Motivatie: Op de school waar ik werk heb ik meegemaakt hoe erg het is als een kind te maken krijgt met kanker en ook dat jonge kinderen hun ouders verliezen door kanker ... Reden genoeg om er met elkaar iets voor te doen!

Email: ceremonies@samenloopsneek-swf.nl

Commissieleden:
Margo Cnossen, Sneek
Lieseth Roosenstein, Sneek
Hannie Nauta, Sneek


Commissie PR & Communicatie

Voorzitter: Peter Miedema, IJlst
Beroep: Directeur Jopie Huisman Museum

Motivatie: Ik zet me graag in voor de SamenloopVoorHoop omdat enerzijds (naaste) familie, waaronder mijn vader aan kanker is overleden én omdat ik het, anderzijds, kán doen, niet in de laatste plaats vanwege de fantastische ploeg mensen die zich aan de SamenLoop verbonden heeft.

Email: pr@samenloopsneek-swf.nl

Commissieleden:
Nita de Jong, IJsbrechtum
André Schoppen, Sneek
Jan Blok, Sneek
Lennart Rodenhuis, Sneek
Anita Boonstra, Grou
Steffi Edeler, IJlst
Astrid Koops, Sneek


Commissie Sponsoring


Voorzitter: Kees Poiesz, Sneek

Motivatie: als voormalig commercieel directeur van het familiebedrijf Poiesz supermarkten en nu genietend van mijn vrije tijd, zet ik me graag in voor veel vrijwilligerswerk zoals de SamenLoop voor Hoop.


Vice-voorzitter: Ale Bok, IJsbrechtum

Motivatie: Wanneer je beide ouders en schoonmoeder er niet meer zijn omdat ze aan de gevolgen van deze vreselijke ziekte zijn overleden en wanneer in je directe omgeving gestreden wordt tegen kanker dan wordt jezelf super gemotiveerd om er alles aan te doen om meer onderzoek mogelijk te maken en het leven te veraangenamen als je getroffen wordt door deze nare ziekte.

Email: sponsoring@samenloopsneek-swf.nl

Commissielid:
Johan Hoekstra, Sneek


Commissie Logistiek

Voorzitter: Sjack Bouma, Sneek

Motivatie: Mijn motivatie om een steentje bij te dragen aan de SamenLoop is dat ik in mijn naaste omgeving diverse keren met kanker ben geconfronteerd. Tevens is mijn vrouw Nely al vele jaren wijkhoofd van het KWF. Ook vind ik het geweldig om samen met een gemotiveerd team iets voor je medemens te organiseren.

Email: logistiek@samenloopsneek-swf.nl


Andere commissieleden:
Patrick van der Bor, Sneek
Stephan Venema, Sneek
Paul Kroes, Sneek
Alice Hendriks, Sneek


Commissie Vrijwilligers

Voorzitter: Gerlof van der Werf, Sneek

Motivatie: Ik werk in het Antonius ziekenhuis en zie wat kanker met mensen doet. Deze vreselijke ziekte moet de wereld uit. Dat kan alleen door meer onderzoek te doen naar de oorzaak en behandeling. Daar is veel geld voor nodig! Door samen te werken aan initiatieven als de SamenLoop voor Hoop kunnen we dit bereiken zodat binnenkort kanker niet meer een dodelijke maar een chronische ziekte zal zijn! 

Email: vrijwilligers@samenloopsneek-swf.nl
Commissieleden:
Wies van der Velde, Sneek
Ben Overkamp, Sneek


Commissie Voorlichting, Aandacht & Info Kanker

Voorzitter: Rian Terveer Couperus - Sneek
Beroep: Specialist First Line Monitoring Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland

Motivatie: Als de diagnose kanker je overkomt val je in een diep gat. Heel belangrijk is dat je op dat moment de goede informatie ter beschikking hebt om jou te helpen bij het voorbereiden van gesprekken met je behandelaars. En om de informatie te krijgen die jij nodig hebt bij het maken van keuzes. Maar ook voor na je behandelplan. Goede voorlichting, dat geeft je de rust om je te richten op je herstel en draagt bij tot een betere kwaliteit van leven. Wij staan er dan ook helemaal achter om tijdens dit evenement een bijdrage te leveren aan een goede voorlichting én zorg te dragen dat er nog meer aandacht komt voor kanker!

Email: voorlichting@samenloopsneek-swf.nl

Andere commissieleden:
Maaike Zijlstra
Yvonne Kamminga
Lena Wybenga


Commissie KinderLoop

Voorzitter: Alie Bakker - Gaastmeer
Beroep: Management assistente in het Jopie Huisman Museum - Workum

Motivatie: Teveel mensen rondom mij hebben kanker, sommigen hebben geluk en worden beter, maar helaas geldt dat niet voor iedereen. Wat heeft deze ziekte al veel pijn en verdriet veroorzaakt. SamenLoop voor Hoop, wat een fantastisch initiatief! Aan dit project wil ik heel graag mijn steentje bijdragen. Mijn doel is nu om alle kinderen van de basisscholen in Súdwest-Fryslân enthousiast te maken, zodat ze mee gaan doen aan de KinderLoop. Dat moet toch zeker lukken?!

Email: kinderloop@samenloopsneek-swf.nl


Commissie Amusement

Voorzitter: Ane Silvius, IJsbrechtum

Motivatie: Ik zet me graag in voor de SamenLoop voor Hoop om dat ik in mijn naaste familie, zus en zwager, te maken heb gehad met deze ziekte. En daarom wil meehelpen om dit evenement tot een groot succes te maken, samen met een geweldige ploeg mensen.

Email: amusement@samenloopsneek-swf.nl


Commissie Catering

Voorzitter: Hilbert Jager, Sneek

Motivatie: Mijn vrouw en partner, na beide 2x kanker te hebben gehad, hieraan verloren.

Email: catering@samenloopsneek-swf.nl

Commissieleden:
Dick Overeem, Sneek
Theo Ruis, Sneek
Theo Woudstra, Sneek
Evert Wiggeman, Sneek
Jitze Bok, Sneek

 


 

Volg ons:

Stuur een e-mail:


* verplicht veld